Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan işçiler “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimine katıldı.

Çorlu Belediyesi Personel A.Ş. bünyesinde çalışan işçilerin alması yasa gereği zorunlu olan “İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu eğitimler başladı. Çorlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Çorlu Belediyesi Personel A.Ş. işçileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2013 yılında yayınladığı “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında Çorlu Etik OSGB eğitimcilerinden eğitim aldı.

Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, işyeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, Meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilk yardım, Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma konularını kapsayan eğitimler önümüzdeki günlerde devam edecek ve Çorlu Belediyesi Personel A.Ş. bünyesindeki tüm personele verilecek.

Bununla Paylaş :