Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği ya da Çevre Danışmanlığı sektörleri ile karıştırılabilmektedir. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı’nın diğer benzer sektörlerden farkı; Tehlikeli Madde ile faaliyeti olan firmaların tehlikeli madde ile faaliyetlerinin bütününü, (alıcı, boşaltan, yükleyen, gönderen, paketleyen, dolduran, taşımacı, tank-tank konteyner işletmecisi) araçların yeterliliğini, varsa alınması gereken izinler ile benzeri birçok işlemi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın belirlediği standartlarda yürütme yetkisi ve bilincine sahip TMGD danışmanlık firmaları tarafından yürütülen bir danışmanlık olmasıdır.

“Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tebliği” ve “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları’ nın Yetkilendirilmesi Hakkında Yönerge” uyarınca bir takvim yılı içerisinde net 50 (elli) ton ve üzeri miktarda tehlikeli maddeyi alan, boşaltan, yükleyen, gönderen, dolduran, taşıyan, tank-konteyner/taşınabilir tank işletmecisi faaliyeti gösteren tüm firmalar ya da taşıma kapasitesi 50 ton üzerinde bulunan ve Tehlikeli Madde taşıması gerçekleştiren nakliye/lojistik firmaları, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı Kuruluşlarından hizmet almak ya da 2263.06 “TMGD” SGK Kodu ile tam zamanlı olarak bünyesindeTehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmek zorunludur.

Sınıf 1, Sınıf 6.2 ve Sınıf 7 tehlikeli maddelerle iştigal eden firmalarda ise madde miktarı sorgulanmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorunludur. 50 ton miktar sınırını aşmadıkları durumda faaliyeti yapılan Atık ya da Tehlikeli Maddelerden Tasıma Kategorisi sıfır (0) olan maddeler var ise yine miktar sorgulanmaksızın Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğu vardır.

Sınıf 1, Sınıf 6.2 ve Sınıf 7 taşıma kategorisi 0 (sıfır) maddeler ile iştigal eden şirketler dışında 50 (elli) ton sınırını aşmayan firmalar ise yine T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşları tarafından denetlenerek her yılın ilk 2 ayı içinde 1 yıl geçerli olacak “MUAFİYET” çalışması yaptırmalı ve bağlı olduğu bölge müdürlüğüne gerekli evraklarla başvurarak muafiyet belgesi almak zorundadırlar.

Etik OSGB olarak bu zorunluluk kapsamında T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkili kuruluşu olarak sizlere bu hizmeti vermektedir.