İşe İlk Girişte ve İş Değişikliklerinde Sağlık Raporu Almak Zorunlu Mudur?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince işverenler, çalışanlarının iş yerinde maruz kalabilecekleri sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlamak zorundadır. Bu sebepten dolayı çalışanlar ilk işe gireceklerinde, yaptıkları iş değiştiğinde, iş kazası veya meslek hastalığı veya sağlıksal sebeplerden tekrarlanan işten uzaklaştırılma gibi durumlar yaşanırsa işe dönüşlerde, işveren talep ederse doktor raporu almak zorundadırlar. İşe ilk girişte alınan sağlık raporu ise işçilerin başlayacakları işin niteliklerine uygunluğunu tespit ederek, risklerin ortaya konulmasını sağlamaktadır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını gösteren sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

 

Sağlık Ocağından İşe Giriş Sağlık Raporu Alınabiliyor Mu?

özellikli rapor niteliğinde olan işe giriş ve periyodik sağlık muayene raporları 50 ve daha fazla çalışanı olan özel sektör işyerlerinde işyeri hekimi tarafından düzenlenecek, 50’den az çalışanı olan işyerlerinde ise işyeri hekimi çalıştırma / görevlendirme yükümlülüğü başlayana kadar eskiden olduğu gibi işe giriş ve periyodik sağlık muayene raporları kamu sağlık hizmeti sunucularından alınacak. Dolayısıyla özel hastanelerden ve sağlık ocaklarından işe giriş ve periyodik sağlık muayene raporu alma imkanı bulunmamaktadır.

 

İş İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır ?

Çalışanların işe giriş sağlık raporu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası gereğince OSGB işyeri hekimleri tarafından verilmektedir. İlgili hekim gerekli kontrolleri yaptıktan sonra çalışanın işe uygunluğunu değerlendirir ve İşe Giriş Periyodik Muayene Formu doldurarak , çalışmaya elverişlidir onayı verir.

Bununla Paylaş :