NEDEN İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ GEREKLİDİR?

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı işletmelerin gerekli durumlarda işyeri ortam ölçümleri yaptırması şart koşmuştur. İşyerinde çalışanları ortamda gereğinden az veya gereğinden fazlalığı olan etkenlerden korumak işverenin görevidir. Bu da ancak işyeri ortam ölçümleriyle gerçekleştirilebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10. maddesi işverenleri, çalışanların işyeri çalışma ortamındada maruz kalabileceği risklerin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması konusunda zorunlu tutar.

20 Ağustos 2013 tarihinde yayımlanan İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelikde de açıkça belirtildiği gibi işverenler, işyeri ortamının standartlara uygun hale getirilmekle ve gerekiyorsa bu ölçümleri yaptırmakla mükelleftir.

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ NELERDİR?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışanların işyerinde maruz kaldığı tehlikelerin belirlenmesini, ölçülmesini ve ortadan kaldırılmasını şart koşmaktadır. Bu tehlikeler, ortamda bulunan yabancı maddelerin fazlalığından veya eksikliğinden kaynaklanabilir.

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ NELERDİR?

Ortam Ölçümleri

 1. Ortam Titreşim Ölçümü
  2. Termal Konfor Ölçümü
  3. Gürültü Ölçümü
  4. Toz Ölçümü
  5. Sıcaklık-Hava Akım Hızı-Nem Ölçümü
  6. Aydınlatma Ölçümü
  7. Elektromanyetik Alan Ölçümü
  8. Silika Ölçümü
  9. Aeresol Ölçümü
  10. Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü
  11. Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü
  12. Makine Gürültüsü Ölçümü
  13. Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü

Kişisel Maruziyet Ölçümleri

 1. Toplam/Solunabilir Toz Ölçümü
  2. Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü
  3. Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü Gürültü Ölçümü
  4. Kişisel Maruziyet El- Kol ve/veya Tüm Vücut Titreşim Ölçümü
  5. Silika Ölçümü
  6. Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü

ÇORLU ETİK OSGB
AdresMuhittin, Yavuz Selim Cd. No:30/B, 59000 Çorlu/Tekirdağ
Telefon(0282) 654 54 45

Bununla Paylaş :