İş Güvenliğinde Kişisel Koruyucu Donanım Kullanmanın Önemi

ILO ve diğer farklı kuruluşların verilerine göre dünyada ve ülkemizde iş kazaları sonucu ölüm ve yaralanmalar her geçen gün artmaktadır. İş kazalarının maddi boyutları firmalara hatta ülke çapında ağır bedelleri ise ciddi bir ekonomik kayıp nedenidir. Ve maalesef ülkeminizin karnesi bu konuda oldukça kötü. İş kazası istatistiklerine göre Avrupa’da ilk sırada, Dünya genelinde ise üçüncü sıra yer almaktayız. Bunun başlıca sebepleri arasında henüz güvenli çalışma ortamı yaratma kavramının bilincine tam olarak varamamış olmamız yer almaktadır.

Sağlıklı ve güvenli iş ortamları yaratmanın temelinde çalışma ortamlarındaki risklerin “Risk Analizi” ile tespit edilmesi, risklerin toplu korumayı sağlayacak mühendislik önlemlerle, uyarıcı sistemlerle, iş organizasyonları ve uygun çalışma yöntemleri yok edilmesi yer almaktadır. Ancak ortam koşulları, tehlikenin cinsi ya da yürütülen çalışmanın özellikleri dolayısıyla riske kaynağında müdahale edilemeyen durumlarda, doğrudan  kişinin sağlığının korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla koruyucu tedbir olarak kişisel koruyucu donanım(KKD) kullanılmaktadır. Aslında iş güvenliğinde yapılacak en son uygulama KKD kullanımıdır. İlk yapılması gereken riski kaynağında bertaraf etmektir. Fakat ülkemizde iş güvenliği denildiğinde aklımıza nedense genellikle baret, emniyet kemeri, koruyucu gözlük gelmektedir.

Peki KKD Nedir?

İş Güvenliğinde Kişisel Koruyucu Donanım Kullanmanın Önemi

Kişisel koruyucu donanımlar(KKD), çalışanların sağlıklı ve güvenli olarak çalışmalarını sağlamak amacıyla, gerek kaynağında kontrol altına alınamayan risklere karşı koruyucu olarak, gerekse mevcut şartları daha iyiye taşımak için bir kişi tarafından giyilmek, takılmak veya elde tutulmak üzere, temel sağlık ve güvenlik gereklerini yerine getirerek tasarlanmış bir teçhizat veya cihazdır.

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 6331 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi ve 89/656/EEC sayılı Direktif esas alınarak hazırlanmış olup sanayiden sayılan ve İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde uygulanmaktadır.

Bir veya daha fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı koruma sağlamak amacıyla; örneğin yüksekte çalışan bir işçinin dengesini kaybederek düşmesini önlemek için kullandığı emniyet kemeri, inşaatta çalışan bir işçinin üzerine düşen bir parça sonucu başından yaralanmasını engellemek için başına taktığı baret, gürültülü ortamda çalışan bir işçinin işitme duyusuyla ilgili sorun yaşamaması için kulağına taktığı tıkaç veya kulaklık, kaynak yapan bir çalışanın kullandığı maske gibi araçlar KKD dir

Kişisel Koruyucu Donanımlar Hangi Özelliklere Sahip Olmalı?

  • Tüm KKD ler tam koruma sağlamalıdır.
  • Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır.
  • Ergonomik özellikte olmalı, kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır.
  • Kullanımı, bakım ve temizliği kolay ve pratik olmalıdır
  • Yapılan işin şartlarına uygun olmalıdır.
  • Birden fazla kişisel koruyucu donanımın kullanılmasının gerektiği durumlarda, bu kişisel koruyucu donanımların bir arada kullanılması uyumlu olmalı ve risklere karşı etkin olmalıdır.
  • Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilmeli, bakım ve onarımdan ve/veya ihtiyaç duyulan elemanlarının değiştirilmelerinden sonra, hijyenik şartlarda muhafaza edilmeli ve kullanıma hazır bulundurulmalıdır.
  • İşveren tarafından kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verilmelidir
  • Çalışanların kadrolu yada taşeron olmasına bakılmaksızın tüm çalışanlara yapılan işe uygun olarak gerekli olan KKD işveren tarafından temin edilmelidir.iş kazalarının
  • Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun ve amacına yönelik olarak kullanılmalıdır.

KKD’lerin Seçimini Nasıl Yapılmalı?

KKD’nin yeterli koruma sağlayabilmesi temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamasının yanı sıra amacına yönelik doğru KKD’nin seçimine ve KKD’nin doğru kullanımına da bağlıdır. Bu nedenle KKD’lerin kullanım kılavuzları önemlidir. Bir donanımın ne amaçla piyasaya arz edildiği, hangi alanlarda kullanılabileceği, hangi risklere karşı ne kadar koruma sağlayabileceği, ne şekilde kullanılması gerektiği, muhafazası, bakımı ve temizliği gibi konularda referans olan kullanım kılavuzlarının kişisel koruyucu donanımla birlikte mutlaka sunulması doğru KKD’nin seçimi ve KKD’nin doğru kullanımı açısından gereklidir.

KKD’nin öngörülen kullanım süresince amaçlanan korumayı sağlayabilmesi temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamasına yani en uygun koruma seviyesini sağlayacak şekilde tasarlanmasına bağlıdır. Temel sağlık ve güvenlik gereçleri ergonomik olmalı, uygun/zararsız malzeme kullanılmış olmalı, kullanıcıyı engellememeli, rahatlık ve etkinlik, hafiflik ve dayanıklılık gibi genel özellikler ile ürünün tipine/kullanım alanına göre taşıması gereken ilave özelliklere ilişkin unsurlardan oluşmalıdır. Gerekli testlerden geçirilen ve temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılayan donanımların üzerine üretici tarafından uygunluk işareti iliştirilir.

KKD’ nin üzerinde yer alan işaretler, yazılar, ambalaj ve kullanım kılavuzu ürünün güvenliği hakkında önemli ipuçları vermektedir. KKD’nin güvenli olduğunu anlayabilmek için  öncelikle CE işaretinin uygun olup olmadığına bakılmalıdır. CE uygunluk işareti, üreticinin ilgili teknik düzenlemeden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren bir işarettir CE İşareti KKD Yönetmeliğindeki format ve ölçeğe uygun olmalıdır. Ürünün standartlara uygun üretildiğini temsil eden numara ile birlikte EN yada TS EN ifadesi ürün üzerinde olmalıdır. Ürünün kullanımına ilişkin Türkçe bir kılavuz ya da açıklama ürün ile birlikte verilmelidir. Üzerinde sayılan bu bilgileri taşımayan KKD güvensiz bir KKD olarak algılanmalı ve bu KKD Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ ne ihbar edilmelidir.

Kurban Keserek Değil Kişisel Koruyucu Ekipmanlar İle Riskleri Azaltılır!

KKD kullanılmaması halinde yaşanan bir iş kazası olayını paylaşmak bu noktada çarpıcı bir örnek teşkil edecektir. Bakırköy İncirli bölgesinde yürütülmekte olan bir konuk inşaatın iş verini olan müteahhit inşaat alanını baret takmadan gezerken kafasına düşen tuğlar nedeniyle yaralanmış. Hastanede yapılan tedavi sürecinin ardından inşaatına giderek dramatik kazayı atlattığı ve bir daha böylesi bir olayın tekrarlamaması için törenle kurban kesmiştir.

Oysa iş güvenliği için gerekli olan KKD’nin (baretin) kullanıyor olması kazadan ağır yara almadan korumasını sağlayabilecekti.

Sağlıklı ve güvenli iş ortamları oluşturmak için daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bununla Paylaş :