Gezici İSG hizmetleri; İSG hizmeti vermeye yetkili işyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) ile ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) tarafından sunulur.

Gezici İSG Aracı;

Gezici İSG Hizmetleri Genelgesi A) Genel Esaslar 1. bendinde İş sağlığı hizmetleri kapsamında sağlık gözetimi amaçlı tıbbi tetkikler ve röntgen hizmetleri il sağlık müdürlüğünce izin verilen gezici İSG araçları kullanılarak yapılabilir. Gezici İSG Hizmetleri; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında İSG Hizmeti vermeye yetkili işyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB) ile ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) tarafından sunulur. İSGB ve OSGB’ler bu hizmeti SAĞLIK BAKANLIĞINCA RUHSATLANDIRILMIŞ SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDAN HİZMET ALIMI YÖNTEMİYLE SUNABİLİRLER. Gezici İSG araçları başka kurum/kuruluşlar tarafından kullanılamaz.

Bununla Paylaş :