Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil Tehlike Sınıfı 01.01.2016 itibarıyla
Ceza Miktarı (YDO=%5,58)
01.01.2017 itibarıyla
Ceza Miktarı (YDO=%3,83)
01.01.2018 itibarıyla
Ceza Miktarı (YDO=%14,47)
01.01.2019 itibarıyla
Ceza Miktarı (YDO=%23,73)
Açıklama
10’dan az çalışan 10-49 çalışan 50 ve daha fazla çalışan 10’dan az çalışan 10-49 çalışan 50 ve daha fazla çalışan 10’dan az çalışan 10-49 çalışan 50 ve daha fazla çalışan 10’dan az çalışan 10-49 çalışan 50 ve daha fazla çalışan
4 4/1-a 26-1/a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. Az Tehlikeli 2,603 2,603 3,904 2,702 2,702 4,053 3,092 3,092 4,638 3,825 3,825 5,737 Türk Lirası / Her bir yükümlülük için ayrı ayrı
Tehlikeli 3,253 3,904 5,206 3,377 4,053 5,404 3,865 4,638 6,184 4,781 5,737 7,650
Çok Tehlikeli 3,904 5,206 7,809 4,053 5,404 8,106 4,638 6,184 9,276 5,737 7,650 11,475
4/1-b 26-1/a İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. Az Tehlikeli 2,603 2,603 3,904 2,702 2,702 4,053 3,092 3,092 4,638 3,825 3,825 5,737 Türk Lirası / Her bir yükümlülük için ayrı ayrı
Tehlikeli 3,253 3,904 5,206 3,377 4,053 5,404 3,865 4,638 6,184 4,781 5,737 7,650
Çok Tehlikeli 3,904 5,206 7,809 4,053 5,404 8,106 4,638 6,184 9,276 5,737 7,650 11,475
6 6/1-a 26-1/b İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak. Az Tehlikeli 6,511 6,511 9,766 6,760 6,760 10,140 7,738 7,738 11,607 9,574 9,574 14,361 TL /Görevlendirilmeyen her bir kişi için (Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar)
Tehlikeli 8,138 9,766 13,022 8,450 10,140 13,520 9,672 11,607 15,476 11,967 14,361 19,148
Çok Tehlikeli 9,766 13,022 19,533 10,140 13,520 20,280 11,607 15,476 23,214 14,361 19,148 28,722
6/1-a 26-1/b İşyeri hekimi çalıştırmamak. Az Tehlikeli 6,511 6,511 9,766 6,760 6,760 10,140 7,738 7,738 11,607 9,574 9,574 14,361 TL /Görevlendirilmeyen her bir kişi için (Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar)
Tehlikeli 8,138 9,766 13,022 8,450 10,140 13,520 9,672 11,607 15,476 11,967 14,361 19,148
Çok Tehlikeli 9,766 13,022 19,533 10,140 13,520 20,280 11,607 15,476 23,214 14,361 19,148 28,722
6/1-a 26-1/b Diğer sağlık personeli çalıştırmamak. Az Tehlikeli TL /Görevlendirilmeyen her bir kişi için (Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar)
Tehlikeli
Çok Tehlikeli 6,510 9,765 6,758 10,137 7,734 11,601 9,568 14,352
6/1-b 26-1/b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. Az Tehlikeli 1,952 1,952 2,928 2,026 2,026 3,039 2,319 2,319 3,478 2,869 2,869 4,303 TL / Her bir ihlal için ayrı ayrı
Tehlikeli 2,440 2,928 3,904 2,532 3,039 4,052 2,898 3,478 4,638 3,586 4,303 5,738
Çok Tehlikeli 2,928 3,904 5,856 3,039 4,052 6,078 3,478 4,638 6,957 4,303 5,738 8,607
6/1-c 26-1/b İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. Az Tehlikeli 1,952 1,952 2,928 2,026 2,026 3,039 2,319 2,319 3,478 2,869 2,869 4,303 TL / Her bir ihlal için ayrı ayrı
Tehlikeli 2,440 2,928 3,904 2,532 3,039 4,052 2,898 3,478 4,638 3,586 4,303 5,738
Çok Tehlikeli 2,928 3,904 5,856 3,039 4,052 6,078 3,478 4,638 6,957 4,303 5,738 8,607
6/1-ç 26-1/b Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. Az Tehlikeli 1,301 1,301 1,951 1,350 1,350 2,025 1,545 1,545 2,317 1,911 1,911 2,866 TL / Yerine getirilmeyen her bir tedbir için ayrı ayrı
Tehlikeli 1,626 1,951 2,602 1,687 2,025 2,700 1,931 2,317 3,090 2,388 2,866 3,822
Çok Tehlikeli 1,951 2,602 3,903 2,025 2,700 4,050 2,317 3,090 4,635 2,866 3,822 5,733
6/1-d 26-1/b Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. Az Tehlikeli 1,952 1,952 2,928 2,026 2,026 3,039 2,319 2,319 3,478 2,869 2,869 4,303 TL / Her bir ihlal için ayrı ayrı
Tehlikeli 2,440 2,928 3,904 2,532 3,039 4,052 2,898 3,478 4,638 3,586 4,303 5,738
Çok Tehlikeli 2,928 3,904 5,856 3,039 4,052 6,078 3,478 4,638 6,957 4,303 5,738 8,607
8 8/1 26-1/c İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının hak ve yetkilerini kısıtlamak. Az Tehlikeli 1,952 1,952 2,928 2,026 2,026 3,039 2,319 2,319 3,478 2,869 2,869 4,303 TL / Her bir ihlal için ayrı ayrı
Tehlikeli 2,440 2,928 3,904 2,532 3,039 4,052 2,898 3,478 4,638 3,586 4,303 5,738
Çok Tehlikeli 2,928 3,904 5,856 3,039 4,052 6,078 3,478 4,638 6,957 4,303 5,738 8,607
8/6 26-1/c Tam süreli görevlendirmelerde işyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak. Az Tehlikeli 1,952 1,952 2,928 2,026 2,026 3,039 2,319 2,319 3,478 2,869 2,869 4,303 Türk Lirası
Tehlikeli 2,440 2,928 3,904 2,532 3,039 4,052 2,898 3,478 4,638 3,586 4,303 5,738
Çok Tehlikeli 2,928 3,904 5,856 3,039 4,052 6,078 3,478 4,638 6,957 4,303 5,738 8,607
10 10/1 26-1/ç Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. Az Tehlikeli 3,906 3,906 5,859 4,055 4,055 6,082 4,641 4,641 6,961 5,742 5,742 8,613 Türk Lirası
Tehlikeli 4,882 5,859 7,812 5,068 6,082 8,110 5,801 6,961 9,282 7,177 8,613 11,484
Çok Tehlikeli 5,859 7,812 11,718 6,082 8,110 12,165 6,961 9,282 13,923 8,613 11,484 17,226
Risk değerlendirmesi yapmamaya veya yaptırmamaya devam etmek. Az Tehlikeli 5,859 5,859 8,788 6,083 6,083 9,124 6,963 6,963 10,444 8,615 8,615 12,922 TL / Aykırılığın devamı halinde devam ettiği her ay için
Tehlikeli 7,323 8,788 11,718 7,603 9,124 12,166 8,703 10,444 13,926 10,768 12,922 17,230
Çok Tehlikeli 8,788 11,718 17,577 9,124 12,166 18,249 10,444 13,926 20,889 12,922 17,230 25,845
10/4 26-1/ç Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamamak Az Tehlikeli 1,952 1,952 2,928 2,026 2,026 3,039 2,319 2,319 3,478 2,869 2,869 4,303 Türk Lirası
Tehlikeli 2,440 2,928 3,904 2,532 3,039 4,052 2,898 3,478 4,638 3,586 4,303 5,738
Çok Tehlikeli 2,928 3,904 5,856 3,039 4,052 6,078 3,478 4,638 6,957 4,303 5,738 8,607
11 11 26-1/d Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. Az Tehlikeli 1,301 1,301 1,951 1,350 1,350 2,025 1,545 1,545 2,317 1,911 1,911 2,866 TL / Her yükümlülük için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)
Tehlikeli 1,626 1,951 2,602 1,687 2,025 2,700 1,931 2,317 3,090 2,388 2,866 3,822
Çok Tehlikeli 1,951 2,602 3,903 2,025 2,700 4,050 2,317 3,090 4,635 2,866 3,822 5,733
12 12 26-1/d Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak Az Tehlikeli 1,301 1,301 1,951 1,350 1,350 2,025 1,545 1,545 2,317 1,911 1,911 2,866 TL / Her yükümlülük için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)
Tehlikeli 1,626 1,951 2,602 1,687 2,025 2,700 1,931 2,317 3,090 2,388 2,866 3,822
Çok Tehlikeli 1,951 2,602 3,903 2,025 2,700 4,050 2,317 3,090 4,635 2,866 3,822 5,733
14 14/1 26-1/e İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek. Az Tehlikeli 1,952 1,952 2,928 2,026 2,026 3,039 2,319 2,319 3,478 2,869 2,869 4,303 TL / Her bir yükümlülük için ayrı ayrı
Tehlikeli 2,440 2,928 3,904 2,532 3,039 4,052 2,898 3,478 4,638 3,586 4,303 5,738
Çok Tehlikeli 2,928 3,904 5,856 3,039 4,052 6,078 3,478 4,638 6,957 4,303 5,738 8,607
14/2 26-1/e İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmemek. Az Tehlikeli 2,603 2,603 3,904 2,702 2,702 4,053 3,092 3,092 4,638 3,825 3,825 5,737 Türk Lirası
Tehlikeli 3,253 3,904 5,206 3,377 4,053 5,404 3,865 4,638 6,184 4,781 5,737 7,650
Çok Tehlikeli 3,904 5,206 7,809 4,053 5,404 8,106 4,638 6,184 9,276 5,737 7,650 11,475
14/4 26-1/e Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi. 2,603 2,702 3,092 3,825 Türk Lirası
15 15/1 26-1/f Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak 1,301 1,350 1,545 1,911 TL / Her çalışan için
15/2 26-1/f Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu almamak 1,301 1,350 1,545 1,911 TL / Her çalışan için
16 16 26-1/g Çalışanları, karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları hakkında, ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirmemek 1,301 1,350 1,545 1,911 TL / Bilgilendirilmeyen her bir çalışan için
17 17 26-1/ğ Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak (İSG eğitimi, çalışan temsilcisine özel eğitim, mesleki eğitim, iş kazası geçirene ilave eğitim, yenileme eğitimi, başka işyerinden çalışmak için gelenlere eğitim, geçici iş ilişkisiyle gelenlere eğitim vermemek, eğitim maliyetini çalışanlara yansıtmak, eğitimlerde geçen süreyi çalışma süresinden saymamak.) 527 547 626 774 TL / Her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı
 
 
18 18 26-1/h Çalışanların görüşlerini alma ve katılmalarını sağlama yükümlülüklerine uymamak, 18 inci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek Az Tehlikeli 1,301 1,301 1,951 1,350 1,350 2,025 1,545 1,545 2,317 1,911 1,911 2,866 TL / Her bir aykırılık için ayrı ayrı
Tehlikeli 1,626 1,951 2,602 1,687 2,025 2,700 1,931 2,317 3,090 2,388 2,866 3,822
Çok Tehlikeli 1,951 2,602 3,903 2,025 2,700 4,050 2,317 3,090 4,635 2,866 3,822 5,733
20 20/1 26-1/ı Uygun sayıda çalışan temsilcisi görevlendirmemek. (2-50 çalışana 1, 51-100 çalışana 2, 101-500 çalışana 3, 501-1000 çalışana 4, 1001-2000 çalışana 5, 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerine 6) Az Tehlikeli 1,301 1,301 1,951 1,350 1,350 2,025 1,545 1,545 2,317 1,911 1,911 2,866 Türk Lirası
Tehlikeli 1,626 1,951 2,602 1,687 2,025 2,700 1,931 2,317 3,090 2,388 2,866 3,822
Çok Tehlikeli 1,951 2,602 3,903 2,025 2,700 4,050 2,317 3,090 4,635 2,866 3,822 5,733
20/3 26-1/ı Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, öneride bulunan ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen çalışan temsilcilerinin isteklerini yerine getirmemek. Az Tehlikeli 1,952 1,952 2,928 2,026 2,026 3,039 2,319 2,319 3,478 2,869 2,869 4,303 Türk Lirası
Tehlikeli 2,440 2,928 3,904 2,532 3,039 4,052 2,898 3,478 4,638 3,586 4,303 5,738
Çok Tehlikeli 2,928 3,904 5,856 3,039 4,052 6,078 3,478 4,638 6,957 4,303 5,738 8,607
20/4 26-1/ı Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak Az Tehlikeli 1,301 1,301 1,951 1,350 1,350 2,025 1,545 1,545 2,317 1,911 1,911 2,866 Türk Lirası
Tehlikeli 1,626 1,951 2,602 1,687 2,025 2,700 1,931 2,317 3,090 2,388 2,866 3,822
Çok Tehlikeli 1,951 2,602 3,903 2,025 2,700 4,050 2,317 3,090 4,635 2,866 3,822 5,733
22 22 26-1/i İş sağlığı ve güvenliği kurulu ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek Az Tehlikeli 2,603 2,603 3,904 2,702 2,702 4,053 3,092 3,092 4,638 3,825 3,825 5,737 TL / Her aykırılık için ayrı ayrı
Tehlikeli 3,253 3,904 5,206 3,377 4,053 5,404 3,865 4,638 6,184 4,781 5,737 7,650
Çok Tehlikeli 3,904 5,206 7,809 4,053 5,404 8,106 4,638 6,184 9,276 5,737 7,650 11,475
23 23/2 26-1/j Birden çok işyerinin bulunduğu iş hanları, sanayi bölgeleri vb. yerlerde diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler konusunda işverenleri uyarmayan, uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirmeyen yönetimlere Az Tehlikeli 6,511 6,511 9,766 6,760 6,760 10,140 7,738 7,738 11,607 9,574 9,574 14,361 Türk Lirası
Tehlikeli 8,138 9,766 13,022 8,450 10,140 13,520 9,672 11,607 15,476 11,967 14,361 19,148
Çok Tehlikeli 9,766 13,022 19,533 10,140 13,520 20,280 11,607 15,476 23,214 14,361 19,148 28,722
24 24/2 26-1/k İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak Az Tehlikeli 6,511 6,511 9,766 6,760 6,760 10,140 7,738 7,738 11,607 9,574 9,574 14,361 Türk Lirası
Tehlikeli 8,138 9,766 13,022 8,450 10,140 13,520 9,672 11,607 15,476 11,967 14,361 19,148
Çok Tehlikeli 9,766 13,022 19,533 10,140 13,520 20,280 11,607 15,476 23,214 14,361 19,148 28,722
25 25/6 26-1/l İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermemek 1,055 1,095 1,253 1,550 TL / İhlale uğrayan her çalışan için (aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar)
29 29 26-1/m Büyük endüstriyel kaza olabilecek işyerlerinde büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamamak Az Tehlikeli 65,122 65,122 97,683 67,616 67,616 101,424 77,400 77,400 116,100 95,767 95,767 143,650 Türk Lirası
Tehlikeli 81,402 97,683 130,244 84,520 101,424 135,232 96,750 116,100 154,800 119,708 143,650 191,534
Çok Tehlikeli 97,683 130,244 195,366 101,424 135,232 202,848 116,100 154,800 232,200 143,650 191,534 287,301
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek, işletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini açmak veya durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek Az Tehlikeli 104,196 104,196 156,294 108,186 108,186 162,279 123,840 123,840 185,760 153,227 153,227 229,840 Türk Lirası
Tehlikeli 130,245 156,294 208,392 135,232 162,279 216,372 154,800 185,760 247,680 191,533 229,840 306,454
Çok Tehlikeli 156,294 208,392 312,588 162,279 216,372 324,558 185,760 247,680 371,520 229,840 306,454 459,681
30 30 26-1/n 30 uncu maddede öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemek. Az Tehlikeli 1,301 1,301 1,951 1,350 1,350 2,025 1,545 1,545 2,317 1,911 1,911 2,866 TL / Uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık olarak
Tehlikeli 1,626 1,951 2,602 1,687 2,025 2,700 1,931 2,317 3,090 2,388 2,866 3,822
Çok Tehlikeli 1,951 2,602 3,903 2,025 2,700 4,050 2,317 3,090 4,635 2,866 3,822 5,733
26 26-1/o Çalışanlarına, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmemek 527 547 626 774 TL / Çalışan başına
26-1/ö Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak 527 547 626 774 TL / Çalışan başına
Notlar:            
1) Ceza miktarları Türk Lirası (TL) olarak yazılmıştır.
2) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 Tarihli ve 28339 Sayılı Resmî Gazete’de yayımanmış, ilgili ceza maddelerini düzenleyen maddenin, kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.
3) 01.06.2005 tarihinde türürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında (YDO) artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.
4) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde:26/3 (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) Bu maddede belirtilen idari para cezaları;
  a) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
 
uygulanır.
4) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde:26/4 (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) İşin durdurulması hâlinde, durdurmaya sebep olan fiilden dolayı ilgili idari para cezası uygulanmaz.
5) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde:26/5 (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) Çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.

 

 6331(2012-2016 Yılları)

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
 
Kanun Maddesi Ceza Maddesi Fiil 30.12.2012 itibarıyla Ceza Miktarı 01.01.2013 itibarıyla
Ceza Miktarı
YDO=%7,80
01.01.2014 itibarıyla
Ceza Miktarı
YDO=%3,93
01.01.2015 itibarıyla
Ceza Miktarı
YDO=%10,11
Tehlike Sınıfı 23.04.2015 itibarıyla
(4/4/2015 tarihli ve 6645 sayılı kanun)
01.01.2016 itibarıyla
Ceza Miktarı (YDO=%5,58)
Açıklama
10’dan az çalışan 10-49 çalışan 50 ve daha fazla çalışan 10’dan az çalışan 10-49 çalışan 50 ve daha fazla çalışan
4 4/1-a 26-1/a İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamak. 2,000 2,156 2,240 2,466 Az Tehlikeli 2,466 2,466 3,699 2,603 2,603 3,904 Türk Lirası / her yükümlülük için
Tehlikeli 3,082 3,699 4,932 3,253 3,904 5,206
Çok Tehlikeli 3,699 4,932 7,398 3,904 5,206 7,809
4/1-b 26-1/a İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemek. 2,000 2,156 2,240 2,466 Az Tehlikeli 2,466 2,466 3,699 2,603 2,603 3,904 Türk Lirası / her yükümlülük için
Tehlikeli 3,082 3,699 4,932 3,253 3,904 5,206
Çok Tehlikeli 3,699 4,932 7,398 3,904 5,206 7,809
6 6/1-a 26-1/b İş güvenliği uzmanı çalıştırmamak. 5,000 5,390 5,601 6,167 Az Tehlikeli 6,167 6,167 9,250 6,511 6,511 9,766 TL / Her ay (Aykırılığın devamı halinde)
Tehlikeli 7,708 9,250 12,334 8,138 9,766 13,022
Çok Tehlikeli 9,250 12,334 18,501 9,766 13,022 19,533
6/1-a 26-1/b İşyeri hekimi çalıştırmamak. 5,000 5,390 5,601 6,167 Az Tehlikeli 6,167 6,167 9,250 6,511 6,511 9,766 TL / Her ay (Aykırılığın devamı halinde)
Tehlikeli 7,708 9,250 12,334 8,138 9,766 13,022
Çok Tehlikeli 9,250 12,334 18,501 9,766 13,022 19,533
6/1-a 26-1/b Diğer sağlık personeli çalıştırmamak. 2,500 2,695 2,800 3,083 Az Tehlikeli 3,083 TL / Her ay (Aykırılığın devamı halinde)
Tehlikeli
Çok Tehlikeli 6,166 9,249 6,510 9,765
6/1-b 26-1/b İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamamak. 1,500 1,617 1,680 1,849 Az Tehlikeli 1,849 1,849 2,773 1,952 1,952 2,928 Türk Lirası
Tehlikeli 2,311 2,773 3,698 2,440 2,928 3,904
Çok Tehlikeli 2,773 3,698 5,547 2,928 3,904 5,856
6/1-c 26-1/b İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamak. 1,500 1,617 1,680 1,849 Az Tehlikeli 1,849 1,849 2,773 1,952 1,952 2,928 Türk Lirası
Tehlikeli 2,311 2,773 3,698 2,440 2,928 3,904
Çok Tehlikeli 2,773 3,698 5,547 2,928 3,904 5,856
6/1-ç 26-1/b Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemek. 1,000 1,078 1,120 1,233 Az Tehlikeli 1,233 1,233 1,849 1,301 1,301 1,951 TL / Her tedbir için
Tehlikeli 1,541 1,849 2,466 1,626 1,951 2,602
Çok Tehlikeli 1,849 2,466 3,699 1,951 2,602 3,903
6/1-d 26-1/b Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmemek. 1,500 1,617 1,680 1,849 Az Tehlikeli 1,849 1,849 2,773 1,952 1,952 2,928 Türk Lirası
Tehlikeli 2,311 2,773 3,698 2,440 2,928 3,904
Çok Tehlikeli 2,773 3,698 5,547 2,928 3,904 5,856
8 8/1 26-1/c İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının hak ve yetkilerini kısıtlamak. 1,500 1,617 1,680 1,849 Az Tehlikeli 1,849 1,849 2,773 1,952 1,952 2,928 Türk Lirası / uzman ve hekim için ayrı ayrı
Tehlikeli 2,311 2,773 3,698 2,440 2,928 3,904
Çok Tehlikeli 2,773 3,698 5,547 2,928 3,904 5,856
8/6 26-1/c Tam süreli görevlendirmelerde işyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak. 1,500 1,617 1,680 1,849 Az Tehlikeli 1,849 1,849 2,773 1,952 1,952 2,928 Türk Lirası
Tehlikeli 2,311 2,773 3,698 2,440 2,928 3,904
Çok Tehlikeli 2,773 3,698 5,547 2,928 3,904 5,856
10 10/1 26-1/ç Risk değerlendirmesi yapmamak veya yaptırmamak. 3,000 3,234 3,361 3,700 Az Tehlikeli 3,700 3,700 5,550 3,906 3,906 5,859 Türk Lirası
Tehlikeli 4,625 5,550 7,400 4,882 5,859 7,812
Çok Tehlikeli 5,550 7,400 11,100 5,859 7,812 11,718
Risk değerlendirmesi yapmamaya veya yaptırmamaya devam etmek. 4,500 4,851 5,041 5,550 Az Tehlikeli 5,550 5,550 8,325 5,859 5,859 8,788 TL / Her ay (Aykırılığın devamı halinde)
Tehlikeli 6,937 8,325 11,100 7,323 8,788 11,718
Çok Tehlikeli 8,325 11,100 16,650 8,788 11,718 17,577
10/4 26-1/ç Risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamamak 1,500 1,617 1,680 1,849 Az Tehlikeli 1,849 1,849 2,773 1,952 1,952 2,928 Türk Lirası
Tehlikeli 2,311 2,773 3,698 2,440 2,928 3,904
Çok Tehlikeli 2,773 3,698 5,547 2,928 3,904 5,856
11 11 26-1/d Acil durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak. 1,000 1,078 1,120 1,233 Az Tehlikeli 1,233 1,233 1,849 1,301 1,301 1,951 TL / Her yükümlülük için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)
Tehlikeli 1,541 1,849 2,466 1,626 1,951 2,602
Çok Tehlikeli 1,849 2,466 3,699 1,951 2,602 3,903
12 12 26-1/d Ciddi ve yakın tehlike durumunda; çalışanların işi bırakarak güvenli yere gitmelerini sağlamamak. Zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini istemek. Müdahalede bulunan çalışanları yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutmak 1,000 1,078 1,120 1,233 Az Tehlikeli 1,233 1,233 1,849 1,301 1,301 1,951 TL / Her yükümlülük için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)
Tehlikeli 1,541 1,849 2,466 1,626 1,951 2,602
Çok Tehlikeli 1,849 2,466 3,699 1,951 2,602 3,903
14 14/1 26-1/e İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, ramak kala olaylar ve iş kazaları ile ilgili incelemeler yaparak ilgili raporları düzenlememek. 1,500 1,617 1,680 1,849 Az Tehlikeli 1,849 1,849 2,773 1,952 1,952 2,928 TL / Her yükümlülük için
Tehlikeli 2,311 2,773 3,698 2,440 2,928 3,904
Çok Tehlikeli 2,773 3,698 5,547 2,928 3,904 5,856
14/2 26-1/e İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmemek. 2,000 2,156 2,240 2,466 Az Tehlikeli 2,466 2,466 3,699 2,603 2,603 3,904 Türk Lirası
Tehlikeli 3,082 3,699 4,932 3,253 3,904 5,206
Çok Tehlikeli 3,699 4,932 7,398 3,904 5,206 7,809
14/4 26-1/e Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmemesi. 2,000 2,156 2,240 2,466 1,233 2,603 Türk Lirası
15 15/1 26-1/f Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak 1,000 1,078 1,120 1,233 1,233 1,301 TL / Her çalışan için
15/2 26-1/f Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar için yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu almamak 1,000 1,078 1,120 1,233 1,233 1,301 TL / Her çalışan için
16 16 26-1/g Çalışanları, karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları hakkında, ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirmemek 1,000 1,078 1,120 1,233 1,233 1,301 TL / Her çalışan için
17 17 26-1/ğ Çalışanlara eğitim verme yükümlülüğüne uymamak (İSG eğitimi, çalışan temsilcisine özel eğitim, mesleki eğitim, iş kazası geçirene ilave eğitim, yenileme eğitimi, başka işyerinden çalışmak için gelenlere eğitim, geçici iş ilişkisiyle gelenlere eğitim vermemek, eğitim maliyetini çalışanlara yansıtmak, eğitimlerde geçen süreyi çalışma süresinden saymamak.) 1,000 1,078 1,120 1,233 500 527 TL / Her bir aykırılık için * Her çalışan başına ayrı ayrı

(23.04.2015 öncesi cezalar:
TL / Her çalışan için)

 
 
18 18 26-1/h Çalışanların görüşlerini alma ve katılmalarını sağlama yükümlülüklerine uymamak. 1,000 1,078 1,120 1,233 Az Tehlikeli 1,233 1,233 1,849 1,301 1,301 1,951 TL / Her çalışan için
Tehlikeli 1,541 1,849 2,466 1,626 1,951 2,602
Çok Tehlikeli 1,849 2,466 3,699 1,951 2,602 3,903
20 20/1 26-1/ı Uygun sayıda çalışan temsilcisi görevlendirmemek. (2-50 çalışana 1, 51-100 çalışana 2, 101-500 çalışana 3, 501-1000 çalışana 4, 1001-2000 çalışana 5, 2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerine 6) 1,000 1,078 1,120 1,233 Az Tehlikeli 1,233 1,233 1,849 1,301 1,301 1,951 Türk Lirası
Tehlikeli 1,541 1,849 2,466 1,626 1,951 2,602
Çok Tehlikeli 1,849 2,466 3,699 1,951 2,602 3,903
20/3 26-1/ı Tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, öneride bulunan ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen çalışan temsilcilerinin isteklerini yerine getirmemek. 1,500 1,617 1,680 1,849 Az Tehlikeli 1,849 1,849 2,773 1,952 1,952 2,928 Türk Lirası
Tehlikeli 2,311 2,773 3,698 2,440 2,928 3,904
Çok Tehlikeli 2,773 3,698 5,547 2,928 3,904 5,856
20/4 26-1/ı Çalışan temsilcilerinin ve destek elemanlarının haklarını kısıtlamak ve gerekli imkanları sağlamamak 1,000 1,078 1,120 1,233 Az Tehlikeli 1,233 1,233 1,849 1,301 1,301 1,951 Türk Lirası
Tehlikeli 1,541 1,849 2,466 1,626 1,951 2,602
Çok Tehlikeli 1,849 2,466 3,699 1,951 2,602 3,903
22 22 26-1/i İş sağlığı ve güvenliği kurulu ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmemek 2,000 2,156 2,240 2,466 Az Tehlikeli 2,466 2,466 3,699 2,603 2,603 3,904 TL / Her aykırılık için
Tehlikeli 3,082 3,699 4,932 3,253 3,904 5,206
Çok Tehlikeli 3,699 4,932 7,398 3,904 5,206 7,809
23 23/2 26-1/j Birden çok işyerinin bulunduğu iş hanları, sanayi bölgeleri vb. yerlerde diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler konusunda işverenleri uyarmayan, uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirmeyen yönetimlere 5,000 5,390 5,601 6,167 Az Tehlikeli 6,167 6,167 9,250 6,511 6,511 9,766 Türk Lirası
Tehlikeli 7,709 9,250 12,334 8,138 9,766 13,022
Çok Tehlikeli 9,250 12,334 18,501 9,766 13,022 19,533
24 24/2 26-1/k İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda ölçüm, inceleme ve araştırma yapılmasına, numune alınmasına veya eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kontrol ve denetiminin yapılmasına engel olmak 5,000 5,390 5,601 6,167 Az Tehlikeli 6,167 6,167 9,250 6,511 6,511 9,766 Türk Lirası
Tehlikeli 7,708 9,250 12,334 8,138 9,766 13,022
Çok Tehlikeli 9,250 12,334 18,501 9,766 13,022 19,533
25 25/6 26-1/l İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermemek 1,000 1,078 1,120 1,233 1,000 1,055 Türk Lirası / ihlale uğrayan her çalışan için (aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar)
29 29 26-1/m Büyük endüstriyel kaza olabilecek işyerlerinde büyük kaza önleme politika belgesi hazırlamamak 50,000 53,900 56,018 61,681 Az Tehlikeli 61,681 61,681 92,521 65,122 65,122 97,683 Türk Lirası
Tehlikeli 77,101 92,521 123,362 81,402 97,683 130,244
Çok Tehlikeli 92,521 123,362 185,043 97,683 130,244 195,366
Güvenlik raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmek. 80,000 86,240 89,629 98,690 Az Tehlikeli 98,690 98,690 148,035 104,196 104,196 156,294 Türk Lirası
Tehlikeli 123,362 148,035 197,380 130,245 156,294 208,392
Çok Tehlikeli 148,035 197,380 296,070 156,294 208,392 312,588
İşletilmesine Bakanlıkça izin verilmeyen işyerini faaliyete geçirmek 80,000 86,240 89,629 98,690 Az Tehlikeli 98,690 98,690 148,035 104,196 104,196 156,294 Türk Lirası
Tehlikeli 123,362 148,035 197,380 130,245 156,294 208,392
Çok Tehlikeli 148,035 197,380 296,070 156,294 208,392 312,588
Durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek 80,000 86,240 89,629 98,690 Az Tehlikeli 98,690 98,690 148,035 104,196 104,196 156,294 Türk Lirası
Tehlikeli 123,362 148,035 197,380 130,245 156,294 208,392
Çok Tehlikeli 148,035 197,380 296,070 156,294 208,392 312,588
30 30 26-1/n 30 uncu maddede öngörülen yönetmeliklerdeki hükümlere aykırı hareket etmek 1,000 1,078 1,120 1,233 Az Tehlikeli 1,233 1,233 1,849 1,301 1,301 1,951 TL / Her hüküm için (aykırılığın devamı halinde her ay için aynı miktar)
Tehlikeli 1,541 1,849 2,466 1,626 1,951 2,602
Çok Tehlikeli 1,849 2,466 3,699 1,951 2,602 3,903
26 26-1/o Çalışanlarına, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmemek 500 527 TL / Her çalışan için
26-1/ö Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak 500 527 TL / Her çalışan için
Notlar:  
1) Ceza miktarları Türk Lirası (TL) olarak yazılmıştır.
2) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012 Tarihli ve 28339 Sayılı Resmî Gazete’de yayımanmış, ilgili ceza maddelerini düzenleyen maddenin, kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.
3) 01.06.2005 tarihinde türürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında (YDO) artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.
4) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde:26/3 (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) Bu maddede belirtilen idari para cezaları;
  a) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
b) On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,
c) Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde iki yüz oranında artırılarak,
uygulanır.
4) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde:26/4 (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) İşin durdurulması hâlinde, durdurmaya sebep olan fiilden dolayı ilgili idari para cezası uygulanmaz.
5) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Madde:26/5 (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) Çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari para cezalarında üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.
         
  (3) (Ek: 4/4/2015-6645/4 md.) Bu maddede belirtilen idari para cezaları;        
  a) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;        
  1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,        
  2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,        
  3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,        
  b) On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;        
  1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,        
  2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,        
  3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,        
  c) Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;        
  1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,        
  2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,        
  3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde iki yüz oranında artırılarak,        
  uygulanır.        
Bununla Paylaş :